MADE WITH OUR GREEK EXTRA VIRGIN OLIVE OIL,FRESH BASIL,FRESHGARLIC,KALAMATA OLIVES,PECORINO ROMANO CHEESE,KOSHER SALT

GLUTEN-FREE

Agota Pesto Dipping Oil

$25.00Price